Ana Sayfa / MEVZUAT

MEVZUAT

EGM Atış Yönetmeliği

egm-atis

Emniyet genel müdürlüğünün tüm personeline yılda 2 veya 3 kez yaptırmış olduğu atışların bir yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik ve detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emniyet hizmetleri sınıfı personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarındaki öğrencilere atış …

Devamını Oku »

EGM Performans Değerlendirme Yönetmeliği

egm-performans

Emniyet genel müdürlüğü her yıl ocak ayında önceki yıl için personeline performans puanı uygulamaktadır. Buna göre çalışılan birime göre birim amirleri personellerine performans puanı vermektedir. Bu performans puanı uygulaması için oluşturulan yönetmeliğe ve tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz. EGM Performans Değerlendirme Yönetmeliği Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet …

Devamını Oku »

Emniyet Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

egm-meslek-ici

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında görevli personelin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, hizmette verimliliğini arttırmak ve daha ileri görevlere hazırlamak için uygulanacak eğitimlerin hedefleri, ilkeleri, uygulanması, değerlendirilmesi ve yönetimi ile ilgili esas ve …

Devamını Oku »

EGM Harcırah Yönetmeliği

6245-harcirah

Memurların bir yerden başka bir yere tayinleri çıktığı zaman veya bulundukları il dışına görevlendirildikleri zaman yolculuk ettikleri mesafeye göre ve aile nüfusuna göre para ödemesi yapılmaktadır. Verilen bu paraya harcırah denilmektedir. Bu harcırah tüm memurlarda bulunmaktadır. Harcırah hesaplamasının yapılmasına dair oluşturulan yönetmeliğe de harcırah yönetmeliği denilmektedir. Harcırahla ilgili tüm detaylara …

Devamını Oku »

Emniyet Yer Değiştirme (Tayin) Yönetmeliği

egm-tayin-yonetmeligi

Emniyet genel müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polis memuru ve polis amirlerinin tayinlerinin düzenlendiği yönetmeliğe emniyet yer değiştirme yönetmeliği denilmektedir. Polis olarak tüm herkesin kesinlikle tayin yönetmeliğini okumaları kendilerine fayda sağlayacaktır. Emniyet Tayin Yönetmeliğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.     EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ   Bakanlar Kurulu …

Devamını Oku »

2559 Sayılı PVSK Kanunu

2559-pvsk

Emniyet teşkilatını ilgilendiren kanunlardan en önemlilerinden bir tanesi de 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanunudur. Polis vazife ve salahiyet kanunun tüm maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.                 POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU(1)(2)(3)             Kanun Numarası          : 2559           Kabul Tarihi                 : 4/7/1934           Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : …

Devamını Oku »

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

3201-emniyet-kanuni

1937 yılında emniyet teşkilatı hakkında tüm bilgilerin yer aldığı kanun 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunudur. 1937 yılında bu zamana kadar çeşitli değişikliklerle gelen bu kanunun tüm maddelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 1585   EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2)     Kanun Numarası          : 3201 Kabul Tarihi                 : …

Devamını Oku »