Ana Sayfa / PAEM / PAEM Boy-Kilo Şartı
paem-boy-kilo

PAEM Boy-Kilo Şartı

Emniyet teşkilatının amir ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis amirleri eğitim merkezine alımlar için gerek meslek içi gerekse meslek dışı bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları polis amirleri eğitim merkezine kabul edilmemektedir. Polis amirleri eğitim merkezi alımlarına başvurularda aranan şartlara aşağıda tekrar değinerek boy kilo şartına detaylı olarak değineceğiz.

PAEM Şartları

PAEM Emniyet Mensubu Başvuru Şartları
1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış olmak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM Emniyet Mensubu Olmayan Aday Başvuru Şartları
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

6) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

7) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

8) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

PAEM Boy-Kilo Endeksi
Meslek içi alımlarda bu şartları taşıyan adaylar polis amirleri eğitim merkezi yazılı sınavına başvuruda bulunup yazılı sınavda başarılı olurlar ise eğer fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılmaya hak kazanmaktadırlar. Fiziki yeterlilik sınavları öncesinde adayların boy ve kilo endeksi ölçümü yapılmaktadır buna göre adayların boy-kilo orantılarının 18-27 arasında olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmadan elenmektedirler.

Meslek dışı polis amirleri eğitim merkezi alımlarında boy şartı kadınlar için 162 cm ve erkek adaylar için 167 cm dir. Adaylar internet başvurusundan sonra adaylar fiziki yeterlilik ve evrak teslimine çağırıldıkları zaman fiziki yeterlilik sınavı öncesinde boy kilo endeksleri hesaplanmaktadır yine meslek içi alımda olduğu gibi meslek dışı alım içinde boy-kilo orantılarının 18-27 arasında olması gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmadan elenmektedirler.

Sizde beden kitle endeksiniz polis amirleri eğitim merkezi için uygun mu aşağıdaki hesaplama aracından hesaplama yapabilirsiniz;

Makaleye Oy Verin

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

polis-okulu-mulakat

Polislik Mülakatları Nasıl Yapılır?

Polislik mesleğine gönül vermiş binlerce polis adayının her sene sınavlara girdiği günümüzde mülakat sınavları polislik …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.