Ana Sayfa / POLİSİYE / Polis Nedir? Polis Ne İş Yapar?
polis-nedir

Polis Nedir? Polis Ne İş Yapar?

Ülkemizde polislik kavramı çok geçmişe dayanmaktadır. Zaten ülkemizin geçmişine de bakacak olursak Türkler olarak sadece Osmanlı Devleti olarak 600 yıl dünyanın bir çok yerinde hüküm sürmüştür. Osmanlı Devleti olarak polis kavramına bakacak olursak ilk olarak 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilan edilmesi üzerine Fransız ve Alman Polis Teşkilatları esas alınarak Polis Teşkilatının yeniden organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu günden sonra ise 22 Temmuz 1909 yılında “İstanbul Vilayeti ve Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Teşkilatına Dair Kanun” ile 31 Mart ayından sonra artık yaşaması imkansız olan Zaptiye Nezareti kaldırılmış ve yerine Dahiliye Nezaretine bağlı ve memlekete şamil polis işlerinin yürütülmesiyle görevli “Emniyet Umumiye Müdürlüğü” ve İstanbul Vilayetine bağlı bir polis müdüriyeti kurulmuştur.

Polis kuruluş tarihine bakacak olursak 10 Nisan 1845 yılı baz alınmaktadır. Günümüzdeki ismi de Emniyet Genel Müdürlüğü’ dür. Tüm polis birimleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Polis Nedir?
Polis vazife ve salahiyet kanununa göre polis; Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun,Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği vazifeleri yapar. Görüldüğü üzere polis tanıtımı oldukça uzundur. Bu kanun tarihine de bakacak olursak polisin tanımının 1934 yılında yapıldığını görmekteyiz. 1934 yılında yapılan bu kanunla birlikte emniyet teşkilatının görevleri de belirlenmiştir.

Polis Ne İş Yapar? Polisin Görevleri Nelerdir?
Polis vazife ve salahiyet kanununa göre polisin ne iş yapacağı ve görevleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Kanuna göre polisin emniyetle ilgili görevleri 2 ye ayrılmaktadır:

A) Kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
B) İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,

Emniyet teşkilatı kanuna göre ise polislik 3′ e ayrılmaktadır;
1) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

2) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

3) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir

Polis Nedir? Polis Ne İş Yapar?
4.3 (85.71%) 7 vote[s]

Hakkında Yönetici

Pomem, pmyo, paem, pöh, bekçi ve asker alımlarına yönelik adayları bilgilendirmek amacıyla buradayız.

İlginizi Çekebilir!

polis-brans

Polis Branş İşaretleri

Emniyet genel müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olan polis memuru ve polis amirlerinin resmi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.